Literární koutek: Trocha fyziky a filozofie

Na stole mi momentálně leží tři knížky, z toho dvě mám už přečtené, a rozhodl jsem se o nich něco málo napsat. O první z nich (John D. Barrow: Teorie všeho), se rozepíšu dnes, o druhé (Jim McCarthy: Softwarové projekty) vám něco málo povím zítra. Třetí knížkou jsou skripta z teorie množin a o těch tu opravdu psát nehodlám :-)

Co je teorie všeho, asi většina čtenářů aspoň tuší. Měla by to být teorie, která by sjednotila všechny známé fyzikální teorie do jedné univerzální, všeobjímající. Zejména tu jde o teorii relativity a kvantovou mechaniku, které pokud je aplikujeme na mikrosvět, nedávají výsledky, které by odpovídaly fyzikální realitě (hodnoty jistých veličin vycházejí nekonečné, což je evidentní nesmysl, pokud mají představovat něco skutečného).

Od teorie všeho obecně očekáváme, že nám zodpoví spoustu otázek. John D. Barrow ve své knize některé z těchto problémů velice poutavě poodhaluje a ukazuje zároveň, co se díky teorii všeho naopak dovědět nemůžeme. Kniha je možná víc než fyzikální filozofická (ostatně stejně jako celá problematika), protože mnohde naráží na hranice obou disciplín. (Proč je svět matematicky modelovatelný a poznatelný? Jaká je vlastně podstata času? Máme vůbec alespoň teoretickou šanci některé tyto otázky vyřešit?)

Autorovi se podařilo zabývat se snad každým problémem, nad kterým jsem já sám v téhle oblasti někdy přemýšlel. Přechází plynule od teorie o uchovávání informací přes diskuze nad černými dírami, paralelními vesmíry a teorií strun až k otázkám poznatelnosti našeho světa. Pohled na matematickou teorii grup a na její uplatnění ve fyzice jako teorie změn a invariancí pro mě byl také nový. Občas bylo ale škoda, že některá témata byla probrána až moc povrchně, dalo by se o nich určitě napsat mnohem víc.

Knížka se mi opravdu velmi líbila a určitě se k ní ještě vrátím. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo se zajímá o problémy zde naznačené, a nemáte pro něj ještě dárek k Vánocům, utíkejte hodně rychle do knihkupectví – za ty peníze (necelé dvě stovky) to rozhodně stojí. No a já zatím budu přes svátky zvažovat, jestli si nepodám přihlášku na matfyz, tentokrát ale na obor fyzika... (ano, až tak mě tato knížka inspirovala)

Odkazy