Google je moje DNS

Uvědomil jsem si právě jednu věc: Jak používám Google. Pamatuju si totiž velice málo adres a značnou část stránek (kromě těch, na které koukám denně a odkazy na ně mám vypsané na domovské stránce) hledám přes Google – jejich adresy vůbec neznám. Google tak funguje jako jakási jiná forma DNS, která ale používá heuristický algoritmus a nevyžaduje přesný vstup (a také nedává přesný výstup).

Zajímavé je, že právě na takový způsob práce jsou lidé zvyklí z reálného života a přesné psaní adres jim často přijde nepřirozené (v neinternetovém životě není například nutné znát přesný název knihy, kterou si jdete koupit). Proto jsou vyhledávače tak oblíbené a Google z nich nejvíc proto, že hledá nejpřesněji (IMHO často platí skoroekvivalence: když to není na Googlu, tak to není nikde na internetu).