Matfyzákova myšlenka dne

Teorie množin je k ostatní matematice ve stejném vztahu, jako assembler k vyšším programovacím jazykům.

Feb 2, 2004 – 19:49

Comments

There are no comments yet.

Add comment

It is not possible to add comments to posts older than one month.