Zajímavé výsledky občasné prohlídky logu

Na začátku školního roku jsem z nějakých mě dosud nejasných altruistických pohnutek zprovoznil stránku s materiály k předmětu Ekonomie. Její adresu jsem dvakrát napsal přímo v učebně dvakrát na tabuli (a všichni si ji zuřivě opisovali). O to překvapivější byly výsledky dnešního prohrabávání se logem serveru (z výpisu jsem vyřadil položky týkajících se jiných subdomén na majda.cz):

knoppix@ttyp0[knoppix]$ grep 'GET / ' access_log | cut -f1 -d ' ' | sort | uniq -c | sort -nr
1149 ekonomie.majda.cz
162 www.ekonomie.majda.cz
5 ekonomika.majda.cz
4 ekonimie.majda.cz
2 www.ekonimie.majda.cz
2 www.economie.majda.cz
2 ekoonomie.majda.cz
1 wwww.ekonomie.majda.cz
1 www.ekonomia.majda.cz
1 www.ekonomi.majda.cz
1 www.ekenomie.majda.cz
1 www.efkonomie.majda.cz
1 www.adela.ekonomie.majda.cz
1 www.1ekonomie.majda.cz
1 ww.majda.cz
1 ww.ekonomie.majda.cz
1 skola.majda.cz
1 ekonokie.majda.cz
1 ekonoie.majda.cz
1 ekonime.majda.cz
1 akonomie.majda.cz

Něco jsou evidentně překlepy, ale hodně mě překvapilo množství lidí, kteří před adresu automaticky doplňovali předponu www (přes 12 %) a také těch pár, kteří si evidentně adresu nepamatovali a hádali.