JavaScriptové perličky X.

Dnes si uděláme malý výlet do historie (čerpáno z jsconfig.h). Věděli jste, že:

Jinak řečeno, všechno pěkné a užitečné přibylo až časem. To je živelný vývoj a deadlines v praxi.

Pro přehlednost ještě přidávám tabulku verzí JavaScriptu v jednotlivých verzích Netscape/Mozilly:

Verze JavaScriptu Produkt
1.0 Netscape Navigator 2.0
1.1 Netscape Navigator 3.0
1.2 Netscape navigator 4.0-4.05
1.3 Netscape Navigator 4.06-4.8x
1.4 nebyl implementován v žádném prohlížeči
1.5 Netscape Navigator 6.x a 7.x, Mozilla