Malá JavaScriptová úloha

Martin mě nedávno přesvědčoval, ať začnu trochu psát o JavaScriptu, a myslel tím hlavně blížící se JavaScript 2/ECMAScript 4 (viz mé dvě dávné novinky na CZille).

Dnes tedy o JavaScriptu napíšu, ale o něčem úplně jiném. Mám pro vás totiž malou úlohu:

Naprogramujte v JavaScriptu co nejkratší funkci ping(url), která metodou GET přistoupí na dané URL. Musí fungovat ve všech rozumných prohlížečích (Firefox, IE, pokud možno i Opera a Safari, vše v aktuálních verzích). S výsledným staženým dokumentem nebude potřeba nic dělat a nemusí se ani kontrolovat, zda se funkce dovolala na server a jakým kódem jí odpověděl (klidně tedy může vracet undefined). Nejkratší je myšleno na počet tokenů, ne znaků (jinak řečeno, jde mi o strukturu kódu, ne o whitespace, komentáře a jednopísmenné identifikátory).

Zní to jako věc, která je vyřešena v každé AJAXové knihovně, ale za úlohou se skrývá něco víc. Řešení pište do komentářů, já jedno neobvyklé řešení spolu s vysvětlením ukážu zítra.