Interview s Andersem Hejlsbergem aneb o návrhu programovacích jazyků

Dnes jsem si přečetl dvě zajímavá interview s Andersem Hejlsbergem. Pro případ, že ho neznáte, trochu životopisného povídání. Anders je člověk, který v 80. letech stvořil ve své době nejlepší překladač Pascalu. Ten i s autorem koupila firma Borland a později z něj vznikl slavný Turbo Pascal. V Borlandu byl pak Anders zodpovědný za vznik Delphi a Object Pascalu. Nakonec ho zlanařil Microsoft, kde pracoval (a dosud pracuje) ve vývojové skupině C# a je hlavním autorem tohoto jazyka. Dá se říct, že dnešní svět programovacích nástrojů je z velké části jeho dílem a on je rozhodně nejdůležitější osobnost na poli návrhu současných programovacích jazyků.

V prvním interview se zabývá svým působením v týmu C#. Zajímavé je, že nejdůležitějším kritériem při návrhu programovacího jazyka je pro Anderse jeho estetičnost a jednoduchost. (A ještě zajímavější je, že tento platónský ideál se vynořuje na pozadí mnoha matematických i fyzikálních úvah, aniž bychom dokázali přesně definovat, co to vlastně znamená.)

Tématem druhého interview jsou vyjímky, konkrétně tzv. checked exceptions. Jde o to, zda má být ošetření vyjímek vynucené (jako v Javě) nebo ponechané na libovůli programátora (jako v C# nebo Object Pascalu). Hejlsberg je jednoznačně přikloněn k druhé možnosti. Jeho argumenty tu už ale vypisovat nebudu, jděte si přečíst interview samotné.