Google a Python

Pokud se trochu zajímáte o Google, možná víte, že jedním z jazyků, které tam rutinně používají k vývoji, je Python. Kde všude je tam Python nasazen a jak to vlastně v zákulisí Googlu po stránce jazyků a používaných technologií vypadá? To se dovíte poznámkách z prezentace Grega Steina, kterou přednesl letos v březnu na konferenci PyCon 2005.

Zajímavé je například spektrum nasazených jazyků (převládají C++, Python a Java), informace, v čem jsou napsané jednotlivé produkty, nebo nespokojenost s interním bug-tracking systémem odvozeným od Bugzilly.