V USA už popírají i přírodní zákony

V USA je zřejmě možné všechno – včetně popírání druhého zákona termodynamiky. Lidi tvrdící podobné hlouposti, zejména pokud tak činí z náboženského přesvědčení či jiných naprosto iracionálních pohnutek, bych zavřel do speciálního ústavu, kde by nedělali od rána do večera nic jiného, než plnili následující instrukce:

  1. Do levé ruky vzít sklenici studené vody.
  2. Do pravé ruky vzít sklenici teplé vody.
  3. Obě sklenice vylít do vetší nádoby.
  4. Pozorovat teplotu vody v této nádobě.

A čelní představitele státu, kteří tenhle typ přemýšlení přímo či nepřímo podporují, bych tam zavřel obzvlášť rád.

(Jen abych předešel některým komentářům: Je mi jasné, že otázka přírodních zákonů, jejich objektivity, poznatelnosti a (ne)dokazatelnosti resp. vyvratitelnosti není vůbec jednoduchá a vše se nakonec stejně redukuje v podstatě na jakousi víru v to, že příroda má nějaký řád. Ale tato "víra ve vědu" je narozdíl od každé jiné aspoň podložena nějakými fakty a nikomu se zatím nepodařilo prokázat její neoprávněnost. Naopak všechna existující pozorování na celém světě ji podporují.)