Jak IDE dělí programátory

Oliver Steele napsal včera článek o tom, že existují dva typy programátorů: první, co spoléhají na svůj oblíbený textový editor a výbornou znalost používaného jazyka, a druzí, jejichž produktivita práce se odvíjí od znalosti svého oblíbeného IDE. Oliver pak tuto myšlenku dále rozvíjí a ukazuje důsledky obou přístupů pro programátorskou praxi a pro tvůrce nových jazyků.

Řekl bych, že Oliverovi se podařilo celkem vystihnout situaci – podobné rozdělení programátorů vidím i okolo sebe. A článek mě navíc oslovil i osobně, protože poslední měsíc jsem se po skoro třech letech "spartánského" programování v PHP (které spočívá v neustálém přepínání mezi PSPadem a prohlížečem – nic víc není potřeba) začal trochu víc motat okolo Javy, Eclipse, Tomcatu, JSP a... je to prostě úplně jiný svět.