Jak obejít neexistenci statických proměnných tříd v PHP 4.x?

Jednoduše – použijete chytrý trik s referencí, který vymyslel dgx. Tímto mu děkuji za to, že z kódu (nejen) těchto stránek v blízké budoucnosti zmizí několik ošklivých globálních proměnných, kterými jsem doteď musel statické proměnné tříd nahrazovat.

Mimochodem, v PHP 5 jsou už statické proměnné tříd normálně implementovány.