Evoluční strom programovacích jazyků

Nedávno jsem jedné své kmarádce, ještě středoškolačce, trochu pomáhal se seminárkou na téma programovací jazyky (ano, i taková témata se kupodivu na hodinách výpočetní techniky na některých gymnáziích vyskytují). Škoda, že jsem v té době nevěděl o tomhle pěkném schématu – ušetřilo by mi tehdy pravděpodobně spoustu povídání. Asi si ho někde nechám pěkně vytisknout a pověsím si ho na zeď.