Proč Internet Explorer brzdí vývoj webu?

Před pár měsíci jsem na téma z nadpisu chtěl něco napsat, ale zdá se, že mám ušetřenou práci – odpověď na položenou otázku totiž najdete v článku Iana Hicksona. Ztotožňuji se s každým jeho slovem.