Proč Internet Explorer brzdí vývoj webu?

Před pár měsíci jsem na téma z nadpisu chtěl něco napsat, ale zdá se, že mám ušetřenou práci – odpověď na položenou otázku totiž najdete v článku Iana Hicksona. Ztotožňuji se s každým jeho slovem.

May 31, 2004 – 18:12

Comments

There are no comments yet.

Add comment

It is not possible to add comments to posts older than one month.