Je open-source nová monokultura?

Is open source the new monoculture? ptá se na svém blogu Raymond Chen. Podmětem k této provokativní otázce bylo objevení chyby v knihovně na zpracování LHA archivů, která byla jakožto open-source použita v mnoha programech, a ty jsou kvůli tomu teď zranitelné. Pod článkem, který otázky spíš klade, než zodpovídá, se na toto téma rozpoutala docela zajímavá diskuze.