Budoucnost a cíle mozilla.org

Brendan Eich, hlavní architekt mozilla.org, ve svém diskuzním příspěvku nastiňuje opravdu odvážnou vizi budoucnosti projektu Mozilla. Microsoft je momentálně zaměstnán vývojem Longhornu a své technologie XAML, která pravděpodobně značně zjednoduší vývoj webových aplikací, ale i jiných programů. Podobnou technologii, zvanou XUL, má ale Mozilla už dnes. S ní a s pomocí dalších open-source projektů by se dala vybudovat platforma, která by mohla být v budoucnu Microsoftu přímou konkurencí. Citujme přímo Brendana:

This platform play would address (5-6) by marrying, as much as allying, GNOME, Mozilla, and perhaps Mono -- bringing cross-platform code and development to the Linux side, and native next-generation GNOME look and feel to Mozilla.  It would build something we've been unable to build in a compelling or complete way by ourselves: a development platform for arbitrary third party web and desktop apps.

Zní to jako dost práce, ale pokud by se vize opravdu naplnila, mohlo by to znamenat nemalý posun v dnešní situaci Microsoftího skoromonopolu. Což podle mě není nikterak na škodu.